Welkom bij Re-source

 

Oplossingsgericht werken 

 Oplossingen vinden waar u ze niet zoekt

Sneller resultaat, energie en motivatie.

Concreet en precies. 

Wetenschappelijke onderbouwd: lees hier en hier.

 

 

Oplossingsgerichte werken met kinderen en adolescenten.

 

Voor wie?

Deze verdiepingstraining is ontworpen voor hulpverleners die al enigszins ervaring hebben met en kennis hebben van het werken vanuit Oplossingsgericht perspectief. Hulpverleners die minstens de/een basistraining hebben gevolgd. De kursisten moeten minimaal 1 dag per week werken als coach, counsellor, psycholoog, (psycho-, gezins)therapeut, (ortho)pedagoog, (school)maatschappelijk werkende, huisarts, SPV-er e.d.. Wie werkt met gezinnen en volwassenen kan eveneens sterk profiteren van deze methode van gespreksvoering/therapie.


Inhoud.

De leerstof omvat:

  • verdieping van wat er in de basistraining is aangereikt
  • de Brugse flowchart
  • de opl.ger. vaardigheden
  • eigen casusmateriaal
  • ingewikkelde en lastige casussen
  • het betrekken van ouders/verzorgers, gezinsgesprekken, systemische interventies
  • de werkzame factoren van opl.ger.werken met kinderen en jongeren
  • theorie m.b.t. hersenontwikkeling van kinderen en jongeren

De deelnemers scholen zich aan de hand van theorie, het opdoen van ervaring 'aan den lijve', oefeningen, gesprekken, terugkoppeling, literatuur en thuiswerk. Er wordt gewerkt in kleinere of grotere groepjes, plenair met de trainer en individueel. De literatuur omvat twee boeken (“Oplossingsgericht aan de slag” van C. Visser en G. Schlundt-Bodien en “Handboek Oplossingsgerichte gesprekvoering” van F. Bannink, een cursusmap en twee artikelen. De artikelen worden uitgereikt en zijn inbegrepen bij de training.

 

Trainer: Herman Prüst

 

Data en locatie: de training wordt halfjaarlijks gegeven. Ze wordt gegeven in 3 dagen met 2 of 3 weken tussentijd. De eerstkomende training start voorjaar2013. De data zijn: 8 en 22 nov. en 13 dec. 2013. De locatie zal in of nabij Nijmegen zijn en is afhankelijk van de groepsgrootte.

 

Tijden: er wordt gewerkt van 9.30 tot 17.00 uur. Er zijn pauzes voor koffie/thee en lunch. Koffie/thee en lunch zijn inbegrepen bij de prijs van de training.

 

Aantal deelnemers: tussen 8 en 16.

 

Investering: 495,- Euro, exclusief BTW.

Bij het tegelijk opgeven van een of meerdere collegae, ontvangt elke collega een korting van 10%.

 

Accreditatie:

AbvC (Algemene beroepsvereniging van Counselors), 20 punten. Accreditatie bij de SKB wordt aangevraagd.

 

Opgave van deelname:

Door het sturen van een e-mail via de website van Re-source Trainen en Coachen, kunt u uw wens tot deelname bekend maken. U krijgt dan nadere informatie toegestuurd.

 

Annuleringsvoorwaarden:

Tot twee maanden van te voren·afmelden: 10 % van de trainingskosten

Tot twee weken voor de cursus afmelden: 50 % van de trainingskosten.

Daarna afmelden: 100% van de trainingskosten..

Nieuws

Herman Prüst

HERMAN2015 03 17 kleur 2