Welkom bij Re-source

 

Oplossingsgericht werken 

 Oplossingen vinden waar u ze niet zoekt

Sneller resultaat, energie en motivatie.

Concreet en precies. 

Wetenschappelijke onderbouwd: lees hier en hier.

 

7 Stappen naar gemotiveerde studenten/leerlingen.

Oplossingsgerichte coaching

 

Deze training is voor mentoren, leerlingbegeleiders, intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werkenden, studieloopbaanbegeleiders, dekanen en docenten met enige ervaring in het coachend begeleiden van leerlingen.

Instapniveau van trainees:

Uitgegaan wordt van deelnemenden die:

-        in de praktijk regelmatig gesprekken voeren met leerlingen, klassen (en ouders),

-        minimaal HBO opgeleid zijn of MBO niveau 4 in psychosociale-richting,

-        enkele jaren werkervaring hebben

-        basiskennis hebben m.b.t. gesprekstechnieken,

-        op het huidige niveau de gesprekstechnieken bewust toepassen,

-        reflectie op eigen handelen toepassen in het dagelijks werk

 

Grote lijn van het curriculum:

Dag 1. Basis (herhaling?) in actief luisteren, open vragen stellen, (bewust zijn en gebruik van) lichaamshouding, observeren/interpreteren, normen en waarden. De aandachtsbalans.

Dag 2. Basis m.b.t. Oplossingsgerichte houding, uitgangspunten

Dag 3. Basis m.b.t. Oplossingsgerichte vaardigheden

Dag 4. Basis m.b.t. Oplossingsgerichte gespreksrelatie en effectieve interventies a.d.h.v. beslisboom

Dag 5. Specifieke toepassing bij kinderen/leerlingen dan wel bij jongeren/studenten

Dag 6. Specifiek toepassing bij (schijnbaar) ongemotiveerde en “lastige” kinderen/jongeren

Dag 7. Verdieping, keuze uit: wondervraag, toepassing bij oudergesprekken, toepassing bij klassen/groepen, lastige situaties, e.a.

 

Jaarindeling.

De 7 dagen zullen over een schooljaar verspreid worden gegeven. De data worden nader vastgesteld.

 

Coaching en intervisie.

Re-source biedt als extra ondersteuning de mogelijkheden van tussentijdse coaching (on the job) en intervisie-begeleiding aan. Dit leidt tot verdere en snellere verdieping.

 

Dagindeling:

Aankomst: vanaf 9.00 uur

Ochtendprogramma: tussen 9.30 en 12.30 uur

Pauze 

Middagprogramma: tussen 13.30 en 16.45 uur.

Afsluiting en opdrachten: 16.45 – 17.00 uur

Naast theorie, zullen er veel vaardigheden geoefend worden, zullen ervaringen uitgewisseld worden, zal eigen casusmateriaal gebruikt worden als leerstof. Er zal individueel geoefend worden zowel als in duo's, in groepjes als plenair. Er zal gebruik gemaakt worden van (op de werkplek of ter plekke) op beeldband opgenomen gesprekssituaties.

Er zullen opdrachten worden gegeven voor de tussenliggende periodes. Het werken in intervisiegroepen is eveneens een onderdeel van het curriculum.

Zesmaal een coachgesprek in de tussenliggende weken is aan te bevelen als extra onderdeel van het curriculum.

 

Investering.

Voor de training: per persoon per dag 165,- (ex BTW) bij open inschrijving.

Bij incompany training is de prijs nader af te spreken. Prijsindicatie: 1250,- per dag (ex BTW).  De prijs is mede afhankelijk van groepsgrootte en mogelijkheid van herhaling.

Voor coaching en intervisie-begeleiding geldt een uurprijs van 100,- (ex BTW).

Nieuws

Herman Prüst

HERMAN2015 03 17 kleur 2