Aanpak

“In het leven zijn geen oplossingen, er zijn krachten werkzaam: je moet ze hanteren en de oplossingen volgen vanzelf”. (Antoine de Saint-Exupery, uit: Vol de Nuit, 1931)

 

Radikaal

De werkwijze van Re-source is radikaal.

  Door het geloof in de kwaliteiten en mogelijkheden van mensen:

 • Problemen zijn de keerzijde van wensen en verlangens.
 • Hoe moeilijk het leven of het werk soms ook gaat, er zijn altijd uitzonderingen op een probleem.
 • Kleine veranderingen kunnen grote veranderingen in gang zetten. Verandering is onvermijdelijk.
 • Vasthouden aan doorzoeken in de richting die u hebt aangegeven.
 • Een ontmoeting creëren met maximaal open geesten is mogelijk, wenselijk en plezierig.

 

Visie

“A mind is like a parachute, it only works when it’s open”. (vrij naar Frank Zappa)

Mensen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig en willen doen wat ze kunnen. Dat laten ze zien als ze vanuit een positief zelfbeeld kunnen handelen. Dit geldt voor volwassenen en nog sterker voor kinderen en jongeren.

Mensen zijn tot heel veel in staat en meestal tot veel meer dan ze zelf weten of denken. Veel mogelijkheden en kwaliteiten zijn onbewust aanwezig. Veel daarvan kan weer bewust worden door open te luisteren en te bevragen.

Re-source zet mensen in hun kracht. Dat is altijd mogelijk. Dit opent vele mogelijkheden voor samenwerking en voor groei van mens en organisatie. Ook bij complexe problemen of situaties die om een zeer zorgvuldige aanpak vragen.

 

Missie

 • Re-source traint en coacht professionals uit de hulpverlening en het onderwijs. Zowel professionals “van de werkvloer” (hulpverleners, onderwijsgevenden e.a.) als mensen van de bedrijfsprocessen en leidinggevenden.
 • Re-source biedt therapie aan volwassenen, jongeren en gezinnen.
 • Re-source helpt voortbouwen op uw wensen, verlangens en doelen.
 • Re-source helpt met stap voor stap úw eigen oplossing bouwen.

Te verwachten resultaten.

 • mensen zijn zich meer bewust van de eigen kwaliteiten en hebben een groter oplossend vermogen bij problemen
 • mensen verbeteren het eigen functioneren en de samenwerking met anderen.
 • mensen kunnen krachten uit elkaar mobiliseren.
 • mensen zijn gemotiveerder en optimistischer
 • mensen zijn bewuster van en werken doelgerichter aan verbeteringen in leven en werk.
 • de communicatie en de processen binnen organisaties verlopen beter
 • de hulp van Re-source duurt korter.

 

Werkwijzen

 • Training
 • Coaching
 • Korte Oplossingsgerichte Therapie
 • Psychomotorische therapie

 

Betalingsvoorwaarden

 • voor  trainingen zijn aparte voorwaarden afhankelijk van incompany of open inschrijving
 • coaching- en therapiesessies worden maandelijks gefactureerd. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden ze in rekening gebracht.