Therapie

 Re-source biedt de volgende Therapieën:

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) gebeurt met behulp van sport, spel, dans, bewegingsoefeningen, ontspanningsoefeningen enz. En met gesprekken vooraf en tussendoor.

Dit is geschikt voor wie graag beweegt, voor wie meer wil leren voelen/ervaren en ook voor wie niet verder komt met praten.

Zie: http://www.nvpmt.nl/clienten 

N.B.1: Met ingang van 01-01-2022 is er een voorlopige cliëntenstop voor therapie met kinderen/jongeren en gezinnen. 

N.B.2: In verband met de verspreiding van het Coronavirus zullen de adviezen van het RIVM worden opgevolgd. De therapieën kunnen doorgaan onder de volgende omstandigheden:

 • cliënten met verschijnselen van hoesten, niezen en zeker bij koorts moeten thuis blijven. Ook indien zij in contact zijn geweest met mensen met deze verschijnselen, kan de therapie niet doorgaan. Indien ikzelf als therapeut deze verschijnselen heb, zeg ik mijn afspraken af. 
 • vooraf aan een therapie-sessie vraag ik cliënten hun handen te wassen en na afloop van de sessie vraag ik dit opnieuw. Dit is in verband met het hanteren van de materialen in de zaal; om eventuele besmetting langs deze weg tegen te gaan. 
 • tijdens een sessie zullen we de geadviseerde onderlinge afstand bewaren. 

Voor volwassenen

Die problemen hebben zoals:

 • somberheid, angsten, stemmingsklachten
 • prikkelbaarheid, spanningsklachten,
 • onzekerheid (tegenover anderen),
 • relationele problemen,
 • burn-out (verschijnselen). 

Voor jongeren

Die problemen hebben zoals:

 • motivatieproblemen op school,
 • weinig zelfvertrouwen,
 • moeilijk vrienden maken,
 • gedragsproblemen,
 • snelle of grote boosheid,
 • teruggetrokkenheid,
 • sterke stemmingswisselingen,
 • eerst doen en dan pas denken. 

Voor gezinnen

Die problemen hebben:

 • tussen ouders,
 • tussen kinderen,
 • tussen ouders en kinderen.

Registraties.

Herman Prüst is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) en bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Hij is senior geregistreerd bij de Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (SRVB). Hij is lid van Vrijgevestigde Vaktherapeuten Gelderland (VVT) en van de Vereniging voor Oplossingsgerichte Professionals in Nederland (VOPN).

Vergoedingen.

De verzekeringsmaatschappijen die een contract hebben met de FVB bieden vergoedingen voor PMT meestal via de aanvullende verzekering. Zie voor de precieze gegevens: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie.#vergoedingen .