Therapie

 beeldmerk geregistreerd vaktherapeut RGB Register Psychomotorisch therapeut   beeldmerk geregistreerd vaktherapeut RGB Register Vaktherapeut

Re-source biedt de volgende Therapieën:

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) gebeurt met behulp van sport, spel, dans, bewegingsoefeningen, ontspanningsoefeningen enz. En met gesprekken vooraf en tussendoor.

Dit is geschikt voor wie graag beweegt, voor wie meer wil leren voelen/ervaren en ook voor wie niet verder komt met praten.

Zie: http://www.nvpmt.nl/clienten 

Let op: Met ingang van 01-01-2022 is er een cliëntenstop voor therapie met kinderen/jongeren en gezinnen. 

Voor volwassenen

Die problemen hebben zoals:

 • somberheid, angsten, stemmingsklachten
 • prikkelbaarheid, spanningsklachten,
 • onzekerheid (tegenover anderen),
 • relationele problemen,
 • burn-out (verschijnselen). 

Voor jongeren

Die problemen hebben zoals:

 • motivatieproblemen op school,
 • weinig zelfvertrouwen,
 • moeilijk vrienden maken,
 • gedragsproblemen,
 • snelle of grote boosheid,
 • teruggetrokkenheid,
 • sterke stemmingswisselingen,
 • eerst doen en dan pas denken. 

Voor gezinnen

Die problemen hebben:

 • tussen ouders,
 • tussen kinderen,
 • tussen ouders en kinderen.

Registraties.

Herman Prüst is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) en bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Hij is senior geregistreerd bij de Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (SRVB). Hij is lid van Vrijgevestigde Vaktherapeuten Gelderland (VVT) en van de Vereniging voor Oplossingsgerichte Professionals in Nederland (VOPN).

Vergoedingen.

De verzekeringsmaatschappijen die een contract hebben met de FVB bieden vergoedingen voor PMT meestal via de aanvullende verzekering. Zie voor de precieze gegevens: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie.#vergoedingen .