Privacyverklaring

Re-source heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht. Re-source verwerkt uw persoonlijke gegevens volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). De persoonsgegevens zullen voor geen enkel ander doeleinde gebruikt worden dan nodig voor het registreren van het coachingsproces of de behandelingsvoortgang en het communiceren met uzelf dan wel met de opdrachtgever, de regiebehandelaar of andere betrokken instanties; zulks altijd met uw toestemming. 

We zullen die gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekken. 

Re-source werkt samen met een aantal partners waaronder - in geval van therapeutische behandelingen - regiebehandelaren. Met deze laatste sluiten cliënten een behandelovereenkomst waarin ook de privacy is gewaarborgd. 

Met het tekenen van een offerte of een behandelovereenkomst geeft u toestemming om uw gegevens op te slaan en te verwerken. Deze toestemming kunt u op elk moment schriftelijk weer intrekken. In geval van een training of coaching bestaan de persoonsgegevens voornamelijk uit contactgegevens. Voor een therapeutische behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende vaktherapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Re-source houdt een beperkt papieren dossier bij dat in een afsluitbare kast wordt bewaard. Plus een beperkte digitaal dossier in goed beveiligde bestanden. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De communicatie met de regiebehandelaren verloopt via beveiligde sites, met versleutelde bestanden of met geanonimiseerde informatie. 

Na beëindiging van de therapie zal uw dossier worden vernietigd na de wettelijk toegestane tijd, dan wel aan u overhandigd worden. 

Re-source heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht. Re-source verwerkt uw persoonlijke gegevens volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). De persoonsgegevens zullen voor geen enkel ander doeleinde gebruikt worden dan nodig voor het registreren van het coachingsproces of de behandelingsvoortgang en het communiceren met uzelf dan wel met de opdrachtgever, de regiebehandelaar of andere betrokken instanties; zulks altijd met uw toestemming.
We zullen die gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekken.

Re-source werkt samen met een aantal partners waaronder - in geval van therapeutische behandelingen - regiebehandelaren. Met deze laatste sluiten cliënten een behandelovereenkomst waarin ook de privacy is gewaarborgd.

Met het tekenen van een offerte of een behandelovereenkomst geeft u toestemming om uw gegevens op te slaan en te verwerken. Deze toestemming kunt u op elk moment schriftelijk weer intrekken. In geval van een training of coaching bestaan de persoonsgegevens voornamelijk uit contactgegevens. Voor een therapeutische behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende vaktherapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Re-source houdt een beperkt papieren dossier bij dat in een afsluitbare kast wordt bewaard. Plus een beperkte digitaal dossier in goed beveiligde bestanden. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De communicatie met de regiebehandelaren verloopt via beveiligde sites, met versleutelde bestanden of met geanonimiseerde informatie.

Na beëindiging van de therapie zal uw dossier worden vernietigd na de wettelijk toegestane tijd, dan wel aan u overhandigd worden.