Re-source werkt met hulpverleners

  • Heeft u moeite om ongemotiveerde cliënten in beweging te krijgen?
  • Moet u wegens bezuinigingen sneller gaan werken?
  • Heeft u wel eens het gevoel dat u “aan een dood paard loopt te trekken”?
  • Kost het werk u meer energie dan u lief is?
  • Wilt u weerstand van cliënten kunnen ombuigen?
  • Wilt u met ingewikkelde casussen goede resultaten behalen?
  • Wilt u een betere samenwerking met collegae van andere instellingen opbouwen?


Hulpverlening zo licht mogelijk, zo kort mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis. De Oplossingsgerichte methodiek werkt met alle drie deze facetten. Door middel van weldoordachte en vraaggerichte empowerment methodieken. Hulpverlening in onvrijwillig kader werkt beter/sneller met de Oplossingsgerichte methodiek.

Onderlinge samenwerking en deskundigheid wordt versterkt met behulp van de Oplossingsgerichte methodiek. Het werken met cliënten wordt lichter.

Voor:
psychologen, pedagogen, (vak)therapeuten, maatschappelijk werkers, coaches, counselers, jeugdwerkers, huisartsen, pleegzorgbegeleiders, enz.…

 

Korte coaching

 

Toegepast onderzoek

 

Trainingen: 

 

Voor een groot en blijvend resultaat van coaching en training, is het vooraf stellen van heldere doelen noodzakelijk. Plus voortbouwen op de reeds aanwezige kwaliteiten en competenties. Dat werkt Re-source samen met u uit in een plan-op-maat.

Verder is belangrijk, dat u “kilometers maakt”. Anders gezegd, dat u het geleerde blijft toepassen en blijft reflecteren op uw handelen. Zodat de methodiek in uw 'genen' en in die van de organisatie komt te zitten. Daarom biedt Re-source bij trainingen ook tussentijdse coaching, terugkomdagen en vervolgtrainingen aan. 

Voor een vrijblijvend gesprek mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .