Re-source werkt met onderwijs professionals

Wilt u ongemotiveerde leerlingen/studenten kunnen begeleiden?

Lukt het onvoldoende om in een (moeilijke) groep weer een positieve sfeer te krijgen?

Vindt u jongeren een lastige doelgroep om mee te communiceren?

Wilt u de studieloopbaan-gesprekken met studenten meer inhoud geven?

Vindt u het lastig om met leerlingen tot een zinvol mentorgesprek te komen?

Ergert u zich aan leerlingen/studenten die onderuitgezakt in hun stoel hangen?

Wilt u met probleem-leerlingen tot een echt gesprek kunnen komen?

Wilt u graag dat uw leerlingen gemotiveerd voor uw vak zijn?

 

Er is een wereld te winnen in communicatie met jonge mensen.

Die wereld opent Re-source graag voor u.

Voor:
docenten, leerkrachten, mentoren, leerlingbegeleiders, schoolmaatschappelijk werkers, studieloopbaanbegeleiders, coördinatoren e.a.

 

U begrijpt een leerling/student als die zich begrepen voelt.

Sturen vanuit echt contact werkt altijd.

 

 

Korte coaching

 

Trainingen: 

 

Voor een groot en blijvend resultaat van coaching en training, is het vooraf stellen van heldere doelen noodzakelijk. Plus aansluiting op de reeds aanwezige krachten en competenties. Re-source stelt samen met u een plan-op-maat op.

Belangrijkste is verder, dat u “kilometers maakt”. Anders gezegd, dat u het geleerde blijft toepassen en blijft reflecteren op uw handelen. Zodat de methodiek in uw 'genen' en in die van de organisatie komt te zitten. Daarom biedt Re-source - bij trainingen - tussentijdse coaching, terugkomdagen en verdiepingstrainingen aan. 

Voor een vrijblijvend gesprek: mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .